Źródła pozyskiwania kandydatów do pracy

Ogłoszenia o pracę – to jedno z najbardziej znanych źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy i należy do najczęściej stosowanych metod.

Ogłoszenia te powinny rozpoczynać się od sugestywnego nagłówka, pod którym znajdą się informacje uwzględniające:

  • organizację,
  • stanowisko pracy,
  • kwalifikacje i doświadczenia dotyczące poszukiwanej osoby,
  • oferowanej płacy i świadczeń,
  • lokalizacja miejsca pracy,
  • działań, jakie należy podjąć, aby ubiegać się o pracę.

Zasadniczym znaczeniem jest nagłówek.

Najprostszym i najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest umieszczenie nazwy stanowiska pracy, pisanej wytłuszczonym drukiem. W celu przyciągnięcia uwagi zalecane jest podawanie wysokiego wynagrodzenia oraz dokonanie sformułowania plus samochód służbowy, jeżeli organizacja jest w stanie kandydatowi zapewnić taki samochód. Pensja oraz samochód stanowią główne elementy przyciągnięcia uwagi potencjalnych kandydatów i dlatego powinny być podkreślone. Kandydaci bardzo podejrzliwie podchodzą do sformułowania, że pensja, jak i dodatkowe świadczenia będę uzależnione od wieku i doświadczenia kandydata. Formułując „pensja do negocjacji” może zwykle oznaczać, że albo wynagrodzenie jest bardzo niespójne, albo tak niskie, że przedsiębiorstwo nie wie, jaką pensję może zaproponować i czeka do momentu aż kandydat sam zażąda określoną kwotę.

W ogłoszeniu o pracę powinna znaleźć się nazwa przedsiębiorstwa poszukującego kandydatów.

Nie powinno używać się numerów skrytek pocztowych. Jeżeli organizacja chce pozostać anonimowa, trafnym wyborem jest skorzystanie z usług zewnętrznych firm. Wszelkie dodatkowe informacje, mające na celu zwiększenie atrakcyjności firmy powinny zostać umieszczone w ogłoszeniu. Wymienić należałoby tutaj wzrost lub dywersyfikację, a także wszelkie inne wiadomości mogące zainteresować potencjalnych kandydatów, np. perspektywa dalszej kariery zawodowej.

Należy wzbudzić zainteresowanie oferowanym stanowiskiem, ale nie można jej przereklamować.

Istotne cechy stanowiska powinno się przekazywać podając krótki opis czynności wykonywanych przez osobę zajmującą dane stanowisko oraz, jeżeli objętość ogłoszenia na to pozwoli zakres i skalę wykonywanych przez nią działań.
Kwalifikacje i doświadczenia należy przekazywać w sposób jak najbardziej odzwierciedlający rzeczywistość. Ustalanie wymagań na zbyt wysokim poziomie nie jest celowe, podobnie jak dokładne określenie koniecznego doświadczenia. Należy zachować ostrożność przy umieszczaniu pożądanych cech, takich jak: motywacja, inicjatywa i determinacja. Nie mają dla kandydatów żadnego znaczenia. Pozbawione znaczenia są także sformułowania typu: potwierdzona praktyka, czy sukcesy w dotychczasowej pracy, bo i tak nikt nie przyzna się do ich braku.

Ogłoszenie powinno kończyć się informacją, w jaki sposób kandydaci powinni ubiegać się o pracę.

Informacja ta powinna zostać umieszczona w sposób krótki i treściwy. Od kandydatów można zażądać pisemnej oferty, jak również można zaproponować zgłoszenia telefoniczne lub odbycia nieformalnej rozmowy w określonym miejscu.

Najczęściej stosuje się trzy rodzaje ogłoszeń o pracę:

  1. zwykłe ogłoszenia drobne – umieszczane bezpośrednio obok siebie, nie zawierają pustej przestrzeni wewnątrz lub wokół ogłoszenia, odstępów między akapitami lub wcięć. Są tanie, ale właściwe w wypadku stanowisk niskiego szczebla lub stanowisk, na które wykonuje się pracę rutynową,
  2. półwymiarowe ogłoszenia drobne – istnieje możliwość pisania nagłówków dużymi literami, wcięcia paragrafów, a także umieszczania pustej przestrzeni wokół ogłoszenia. Są one dosyć tanie, a ich skuteczność może być większa niż zwykłych, drobnych ogłoszeń.
  3. ogłoszenia pełnowymiarowe – otoczone ramką, wewnątrz której można stosować dowolną czcionkę i ilustrację. Są kosztowne, ale z pewnością wywołują najsilniejszą reakcję. Stosuje się je głównie w przypadku stanowisk kierowniczych, specjalistów, a także stanowisk technicznych.

To nie jedyne źródło pozyskiwania kandydatów do pracy. W dzisiejszych czasach, niezwykle skuteczna okazuje się rekrutacja przez internet.