Umiejętności związane z prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych

Oto umiejętności związane z prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych:

Nić porozumienia

Koniecznym elementem każdej rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie nici porozumienia z kandydatem, „nadawanie na tej samej fali”, zrelaksowanie kandydata, zachęcanie go do udzielania odpowiedzi oraz stworzenie atmosfery ogólnej życzliwości. Jeżeli porozumienie zostanie osiągnięte, kandydat będzie bardziej swobodnie opowiadał zarówno o swoich silnych stronach, jak i słabościach. Dobrą atmosferę do rozmowy kwalifikacyjnej stwarza się przez określony sposób przywitania kandydatów, rozpoczynania rozmowy, zadawania pytań i reagowania na udzielane odpowiedzi. Pytań nie należy zadawać w sposób agresywny bądź oznaczający krytykę niektórych aspektów kariery kandydata. Może to bowiem spowodować skutki odwrotne od zamierzonych.
Ważny jest także język ciała. Osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną nawiąże z kandydatem lepsze porozumienie i więcej wyniesie z rozmowy, jeżeli utrzymuje naturalny kontakt wzrokowy, unika rozsiadania się w fotelu, a także potakuje i wtrąca w miarę potrzeby zachęcające uwagi.

Słuchanie

Duże znaczenie ma umiejętność słuchania, a także rozumienia tego, co mówią kandydaci. Osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną powinna koncentrować się na tym, co kandydaci starają się przekazać. Można to robić na dwa sposoby:

  • wydobywając z ich odpowiedzi ich główną treść,
  • w regularnych odstępach czasu podsumowywać ich wypowiedzi, żeby uzyskać w ten sposób pewność zrozumienia przekazywanych treści.

Utrzymywanie ciągłości

Jeżeli jest to możliwe, w celu zapewnienia logicznej struktury rozmowy kwalifikacyjnej oraz gromadzenia coraz większego zbioru danych należy wiązać zadawane pytanie z ostatnią odpowiedzią udzielona przez kandydata.

Utrzymywanie kontroli

Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej należy sporządzić jej plan, a później starać się go przestrzegać. Kandydaci powinni jak najwięcej mówić, lecz w określonych granicach. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej trzeba jak najbardziej koncentrować się na faktach. Gdy kandydat przeskakuje z tematu na temat, należy zadać precyzyjne pytanie sondujące, prosząc o podanie przykładu ilustrującego dany aspekt pracy rozmówcy.

Notowanie

Nie jest możliwe zapamiętanie wszystkiego, co mówią kandydaci, dlatego przydatne jest zapisywanie najważniejszych punktów ich wypowiedzi w sposób dyskretny, ale nie ukradkowy. Warto jednak zapytać kandydata, czy nie ma nic przeciwko sporządzaniu notatek, przez co najprawdopodobniej poczuje, że jest traktowany z szacunkiem. Nie należy natomiast zniechęcać kandydatów negatywnymi odruchami w trakcie sporządzania niekorzystnych dla nich notatek.

Jeśli chcemy, by efekt końcowy był korzystny dla obu stron, należy wciąż doskonalić swoje umiejętności związane z prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych