Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna to ważny obszar oceny kandydatów do pracy.

Umożliwia, bowiem pozyskanie informacji o kandydacie oraz uzyskanie osobistego wrażenia o nim. Wykorzystywana jest przez managerów, doradców personalnych, czy pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu rekrutacji. Niezależnie od tego, jakie inne metody są stosowane – testy osobowościowe, zadania problemowe, grupowe metody selekcji zawsze zwieńcza je rozmowa kwalifikacyjna.

Szczególny cel rozmowy można określić, jako uzyskanie informacji o karierze zawodowej kandydata, diagnoza przydatności osoby do konkretnego stanowiska, diagnoza umiejętności, wiedzy i predyspozycji zawodowych i psychospołecznych, przedstawienie kandydatowi informacji o celach i strukturze organizacyjnej firmy, uświadomienie obiektywności w ocenie kandydata.

Czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej uzależniony jest od znaczenia i złożoności danego stanowiska. W przypadku stanowisk rutynowych powinno wystarczyć 20-30 min. W przypadku ważniejszych stanowisk może trwać nawet godzinę. Rzadkością bywają rozmowy trwające dłużej.

Podczas przeprowadzania rozmowy rekrutacyjnej należy pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad:

  • Pytania powinny być formułowane w odniesieniu do opisu stanowiska pracy.
  • Zapewnić właściwą atmosferę.
  • Należy określić hierarchię poszczególnych wyznaczników i kryteriów.
  • Rozmowa powinna być prowadzona przez managera i specjalistę z danej dziedziny.

Wyniki uzyskane podczas rekrutacji powinny być opracowane w formie całościowej, obejmującej wszystkie etapy rozmowy. Przebieg rozmowy powinien być rejestrowany w specjalnie przygotowanym formularzu albo w trakcie rozmowy, albo zaraz tuż po niej.