Rekrutacja zewnętrzna

Rekrutacja zewnętrzna – to drugie źródło naboru kandydatów.

O pierwszym pisałem w artykule „Rekrutacja wewnętrzna

Rekrutacja zewnętrzna to proces pozyskiwania przyszłych pracowników z otoczenia zewnętrznego organizacji jest prowadzony w przypadku braku odpowiedniej jakości kandydatów na dane stanowiska wewnętrzne lub gdy liczba pracowników niezbędnych do realizacji nowych zadań jest zbyt mała.
Polega ona na obsadzaniu stanowisk poprzez dobór pracowników z zewnątrz organizacji. W wielu przypadkach korzystniejszym rozwiązaniem będzie zatrudnienie nowych osób niż ciągłe poszerzanie zadań i zakresu odpowiedzialności aktualnie zatrudnionych.Najważniejszą zaletą zewnętrznych rekrutacji jest umożliwienie jakościowej przemiany kapitału ludzkiego.

Nowi pracownicy mogą wnieść do organizacji następujące elementy:

  • informację o otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa,
  • nowe, bardziej otwarte i kreatywne postawy,
  • wiedzę,
  • doświadczenie niezbędne podczas planowania przedsięwzięcia,
  • nowe umiejętności techniczne, czy technologiczne,
  • nowe zachowania zawodowe.

Proces rekrutacji zewnętrznej przebiega podobnie, jak rekrutacja wewnętrzna. Pierwszym krokiem jest opracowanie oferty pracy. Musi ona być bardziej przejrzysta niż oferta rekrutacji wewnętrznej. Powinna określać wymagania dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, umiejętności, jak również główne cechy stanowiska, sposób, miejsce i termin złożenia oferty przez kandydata. W zależności od wymagań organizacji oferta powinna zawierać życiorys, list motywacyjny i inne określone w ogłoszeniu dokumenty.