Headhunting – szansa czy zagrożenie

Czym jest headhunting w oczach pracownika….?

W dzisiejszym świecie coraz częściej pracownicy stawiają na rozwój osobisty, spełnienie zawodowe, awans… . Jedną z możliwości rozwoju osobistego jest headhunting. Ta nadal nowoczesna tendencja w Polsce widziana jest przez pracownika w dwojaki sposób. Z jednej strony „pracownik – perła” obawia się zmiany pracy, środowiska, kultury organizacyjnej natomiast z drugiej jest świadomy ogromnego rozwoju. Ma poczucie swojej wartości, ma szansę poczucia się tą wybraną jednostką.

Jak powszechnie wiadomo wszystko, co nowe budzi w nas lęk, czy niepokój. Pracownik pozyskiwany przez headhuntera może mieć odczucie bycia kontrolowanym przez obecnego pracodawcę. Może mieć wrażenie, że jest to pewnego rodzaju forma testu, czy na pewno jest lojalnym oraz stabilnym pracownikiem, działającym na korzyść firmy. Poza tym zgodnie z regułą przekory „każda zmiana rodzi opór”. Specjalista nie jest do końca świadomy, atmosfery czy warunków panujących u nowego pracodawcy….

Na headhunting należy też spojrzeć z innej perspektywy. Jest to raczej jedyna metoda rekrutacji, która w tak dużym stopniu docenia bezcenny kapitał ludzki.

Pracownik nie szuka nowego stanowiska – to praca szuka Jego.

Zostaje wybrany spośród miliona innych specjalistów do pełnienia danej funkcji, gdzie należy wykorzystać unikalne zdolności oraz szeroką wiedzę. W nowej firmie ma możliwość „pokazania się” od jak najlepszej strony, już na starcie. Posiada szansę desygnowania na lepsze stanowisko. Poza tym telefon od headhuntera jest często utożsamiany z ogromnym prestiżem w społeczeństwie, rośnie poważanie takiej jednostki w oczach innych. Warto też zwrócić uwagę na aspekt przyszłego wynagrodzenia takiego pracownika; firma jest w stanie spełnić wysokie oczekiwania kandydata w zamian za wzrost wartości przedsiębiorstwa oraz podniesienie konkurencyjności firmy.

Metoda head huntingu jest dużą szansą zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Stanowi pewnego rodzaju rozwój osobisty jednostki jednak połączona z ogromnymi obawami ze strony pracownika. Warto pamiętać, że jeśli nie spróbujemy, to się nie przekonamy, czy warto było tkwić w tym samym punkcie, czy może lepiej pozwolić headhunterowi zmienić nasze życie zawodowe, by osiągnąć wyższy standard oraz polepszyć życiowy status….