FAQ

Jesteśmy zespołem zajmującym się rekrutacją pracowników, którzy w szczególności znaleźli się w niekorzystnej sytuacji zawodowej. W wachlarzu naszych usług znajdziecie Państwo płatne staże przygotowujące do zawodu, szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz doradztwo zawodowe, pomocne przy poruszaniu się po zmieniającym się rynku pracy.

Pomagamy w znalezieniu kanałów dotarcia do potencjalnych pracodawców, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, w taki sposób, aby pozostawić po sobie dobre wrażenie, które zwiększa szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy. Zajmujemy się również pisaniem CV i listów motywacyjnych.

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach których organizujemy płatne staże u pracodawców na terenie Aglomeracji Śląskiej. Staże są płatną formą zdobywania doświadczenia na rynku pracy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Dają możliwość rozwoju, zdobycia niezbędnych kompetencji oraz kwalifikacji, umożliwiających powrót na rynek pracy lub znalezienie zatrudnienia, w wybranych dziedzinach. Są szansą na lepszy start lub szybszy powrót po dłuższej przerwie w zatrudnieniu. Osoby dopiero wchodzące na rynek pracy mogą zdobyć cenne doświadczenie i umiejętności, które mogą poprawić ich sytuację finansową i społeczną.

Każda z osób biorących udział w projekcie, w ramach doradztwa zawodowego, otrzymuje wsparcie z zakresu poruszania się po rynku pracy – przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, pisanie dokumentów aplikacyjnych oraz aktywnego poszukiwania pracy. Otrzymują również możliwość uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz zdobywanie nowych umiejętności, w wybranych zawodach.

Wysokość stypendium stażowego uzależniona jest od projektu. Informacje na ten temat udzielane są indywidualnie, w oparciu o wytyczne danego projektu.

Celem każdego projektu jest rozpoczęcie kariery zawodowej, bądź umożliwienie powrotu na rynek pracy lub przekwalifikowanie się. Po stażu jest gwarancja zatrudnienia pod warunkiem solidnego i należytego wykonywania powierzonych obowiązków, zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy.