Headhunting – szansa czy zagrożenie

  • Post author:
  • Post category:Wiadomości

Czym jest headhunting w oczach pracownika….?W dzisiejszym świecie coraz częściej pracownicy stawiają na rozwój osobisty, spełnienie zawodowe, awans… . Jedną z możliwości rozwoju osobistego jest headhunting. Ta nadal nowoczesna tendencja…

Czytaj dalej Headhunting – szansa czy zagrożenie

Rekrutacja i dobór personelu

  • Post author:
  • Post category:Wiadomości

Rekrutacja jest procesem, podczas którego poszukuje się, dobiera i wybiera kandydatów na poszczególne stanowiska pracy.Zarówno na takie, które już istnieją, jak i te, które mają zostać utworzone.Rekrutacja jest jednym z zasadniczych…

Czytaj dalej Rekrutacja i dobór personelu

3 etapy rekrutacji

  • Post author:
  • Post category:Wiadomości

Ogólnym celem procesu selekcji i rekrutacji powinno być zapewnienie, przy jak najmniejszych kosztach odpowiedniej liczby pracowników, zaspokajających potrzeby przedsiębiorstwa.Wyróżniamy trzy etapy rekrutacji selekcji:1. Określenie wymagańPrzygotowanie opisu stanowiska oraz właściwych specyfikacji, ustalanie…

Czytaj dalej 3 etapy rekrutacji

Analiza kandydatów do pracy

  • Post author:
  • Post category:Wiadomości

Wśród pracowników Działów Personalnych panuje opinia, że część kandydatów mija się z prawdą w swych życiorysach.Zamieszczone są w nich ogólnikowe dane o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, znajomości języków obcych. Wymóg posiadania…

Czytaj dalej Analiza kandydatów do pracy

Rekrutacja przez Internet

  • Post author:
  • Post category:Wiadomości

Internet umożliwia zamieszczanie ogłoszeń, dotyczących wolnych stanowisk pracy, przekazywanie informacji o danym stanowisku oraz o pracodawcy, jak również wymianę korespondencji pomiędzy pracodawcami, a kandydatami. Ci ostatni mogą nie tylko ubiegać…

Czytaj dalej Rekrutacja przez Internet

Źródła pozyskiwania kandydatów do pracy

Ogłoszenia o pracę – to jedno z najbardziej znanych źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy i należy do najczęściej stosowanych metod.Ogłoszenia te powinny rozpoczynać się od sugestywnego nagłówka, pod którym znajdą się informacje…

Czytaj dalej Źródła pozyskiwania kandydatów do pracy

Rekrutacja wewnętrzna

Rekrutacja wewnętrzna, to pierwsze z dwóch głównych źródeł naboru kandydatów.Jej główną zaletą jest fakt, że pozwala kontynuować rozwój przedsiębiorstwa przy niezatrudnianiu nowych pracowników.Korzyści wynikające z tego typu rekrutacji dotyczą zarówno kwestii…

Czytaj dalej Rekrutacja wewnętrzna

Rekrutacja zewnętrzna

Rekrutacja zewnętrzna – to drugie źródło naboru kandydatów.O pierwszym pisałem w artykule „Rekrutacja wewnętrzna”Rekrutacja zewnętrzna to proces pozyskiwania przyszłych pracowników z otoczenia zewnętrznego organizacji jest prowadzony w przypadku braku odpowiedniej jakości kandydatów na…

Czytaj dalej Rekrutacja zewnętrzna

Typy rekrutacji

Ze względu na rodzaj poszukiwanych pracowników możemy wyróżnić dwa typy rekrutacji:1. Ogólną – dotyczy poszukiwania kandydatów na stanowiska operacyjne (personel związany bezpośrednio z produkcją)1. Procedury stosowane w tym celu są standardowe…

Czytaj dalej Typy rekrutacji

Etapy weryfikacji kandydatów

Profesjonalnie przeprowadzona weryfikacja kandydatów, czyli selekcja potencjalnych pracowników jest kluczowym i najbardziej pracochłonnym etapem rekrutacji zewnętrznej.Od jej przeprowadzenia zależy znalezienie i wybór właściwego kandydata na dane stanowisko. Selekcja jest zbiorem…

Czytaj dalej Etapy weryfikacji kandydatów