3 etapy rekrutacji

Ogólnym celem procesu selekcji i rekrutacji powinno być zapewnienie, przy jak najmniejszych kosztach odpowiedniej liczby pracowników, zaspokajających potrzeby przedsiębiorstwa.

Wyróżniamy trzy etapy rekrutacji selekcji:

1. Określenie wymagań

Przygotowanie opisu stanowiska oraz właściwych specyfikacji, ustalanie zasad i warunków zatrudniania. Wymagania osobowe obejmują:

  • Kompetencje – potencjał, jaki dana osoba musi wiedzieć i umieć, aby odgrywać założoną rolę, uwzględniając specjalne uzdolnienia i umiejętności, jakie mogą być konieczne na danym stanowisku.
  • Kwalifikacje i szkolenia – wymagane kwalifikacje zawodowe, akademickie lub techniczne bądź konieczne szkolenia ukończone przez kandydata.
  • Doświadczenie – kategoria pracy lub typy organizacji, w których kandydat pracował, włączając działania i osiągnięcia, pozwalające przewidywać sukcesy na danym stanowisku.
  • Specjalne wymagania – potencjał wnoszony przez kandydata, jaki przedsiębiorstwo będzie oczekiwać od osoby odgrywającej daną rolę w poszczególnych dziedzinach.
  • Spełnianie oczekiwań kandydatów – zakres, w jakim organizacja może spełniać wymagania kandydatów dotyczące szans szkoleń, kariery, poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia.
  • Wymagania dodatkowe – podróże służbowe, dyspozycyjność, praca w niedogodnych godzinach
  • Dopasowanie organizacyjne – kultura korporacyjna (formalna, nieformalna), jak również konieczność funkcjonowania kandydatów w jej ramach.

2. Przyciąganie kandydatów

Przegląd i ocena różnych źródeł pozyskiwania pracownika, zarówno poza organizacją, jak i wewnątrz.1

3. Dobór kandydatów

Przeglądanie podań o pracę, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, testów, ocena kandydatów, uzyskiwanie referencji, oferowanie zatrudnienia, przygotowywanie umów o pracę.