Typy rekrutacji

2 typy rekrutacjia

Źródło grafiki: pixabay.com

Ze względu na rodzaj poszukiwanych pracowników możemy wyróżnić dwa typy rekrutacji:

1. Ogólną – dotyczy poszukiwania kandydatów na stanowiska operacyjne (personel związany bezpośrednio z produkcją)1. Procedury stosowane w tym celu są standardowe i nieskomplikowane. Firma w tym przypadku ma na celu dotarcie do jak najszerszej liczby potencjalnych kandydatów na pracowników.2

2. Segmentową – dotyczy poszukiwania pracowników na stanowiska specjalistyczne – kandydaci wywodzący się z konkretnego segmentu pracy. Jest to proces bardziej skomplikowany. Wakat na wysokim lub specjalistycznym stanowisku stwarza wiele problemów. Potencjalnych pracowników, spełniających wszystkie wymagania należy szukać w innych firmach, konkurencyjnych oraz nakłonić do przejścia.

Rekrutując pracowników z innej organizacji przedsiębiorstwo przede wszystkim zyskuje:

  • Pracowników nieobciążonych nawykami, przyzwyczajeniami, powodującymi powielanie podobnych rozwiązań – zatrudnienie pracownika z zewnątrz daje większą możliwość rozwiązania istniejących problemów.
  • Zwiększenie potencjału intelektualnego kadry, poszerzenie możliwości podnoszenia kompetencji pracowników już zatrudnionych.
  • Możliwość konfrontacji rozwiązań, jakie występują w innych firmach.
  • Ułatwienie osobie na kierowniczym stanowisku zbudowania własnego wizerunku i autorytetu oraz uniknięcie trudności związanych z awansowaniem członka zespołu na jego menedżera.

Decydując się na ten typ rekrutacji należy liczyć się z pewnymi negatywnymi konsekwencjami.

Może pojawić się zagrożenia spadku motywacji pracowników, którzy mogą poczuć się niedowartościowani i nie widzieć możliwości własnej kariery w organizacji. Osoba z zewnątrz adaptuje się znacznie dłużej i przy najbardziej pesymistycznych założeniach może w ogóle nie dopasować się do nowego miejsca pracy.

W dużej mierze powodzenie każdej akcji rekrutacyjnej zależy od właściwej decyzji, gdzie szukać potencjalnych kandydatów. W zależności od tego, kogo poszukujemy możemy zaplanować akcję informacyjną w środowisku osób, które mogą posiadać potrzebne z punktu widzenia organizacji kompetencje.

Każdy typ rekrutacji wymaga innego zakresu preferowanych procedur, jak i instrumentów służących selekcji.

W wypadku rekrutacji ogólnej procedury te, jak i instrumenty mają charakter standardowy i są stosunkowo proste.
W wypadku rekrutacji segmentowej natomiast są bardziej zindywidualizowane i wyspecjalizowane.
Na poziomie strategicznym punktem wyjściowym planowania procesu rekrutacji i selekcji personelu jest odpowiedź na pytanie dotyczące zakresu poszukiwanych pracowników. W tym wypadku należy, zatem rozpatrzyć alternatywne metody, w postaci wariantów przewidujących nieobsadzenie wakującego stanowiska. Polega to na kształtowaniu elastycznego systemu pracy, aby sprostać dodatkowym zadaniom – wewnętrzne przesunięcie kadrowe lub awanse, zachęta do pracy w godzinach nadliczbowych. Zatrudnienie pracowników sezonowych, czy dorywczych, bądź rozdzielenie obowiązków na już istniejące stanowiska jest korzystną alternatywną metodą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *