Umiejętności związane z prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych

umiejętności związane z prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych

Oto umiejętności związane z prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych: Nić porozumienia Koniecznym elementem każdej rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie nici porozumienia z kandydatem, „nadawanie na tej samej fali”, zrelaksowanie kandydata, zachęcanie go do udzielania odpowiedzi oraz stworzenie atmosfery ogólnej życzliwości. Jeżeli porozumienie zostanie osiągnięte, kandydat będzie bardziej swobodnie opowiadał zarówno o swoich silnych …

Czytaj dalej…

Metody przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej

Metody przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

Wyróżniamy 5 metod przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej: 1. Rozmowa biograficzna Rozpoczynana zwykle od omówienia początku drogi życiowej kandydata (wykształcenie), a następnie kolejnych etapów życia zawodowego, aż do chwili obecnej (obecna lub poprzednia praca). W przypadku absolwentów ostatnie doświadczenia edukacyjne, praktyki) Kolejność może być też odwrotna od ostatniego miejsca zatrudnienia do stanowisk …

Czytaj dalej…

Etapy rozmowy kwalifikacyjnej

Etapy rozmowy kwalifikacyjnej

Wyróżniamy 5 etapów rozmowy kwalifikacyjnej. Etap wstępny – pierwsze wrażenie. Rozmowa merytoryczna o faktach i weryfikacja kryteriów. Diagnoza kompetencji zawodowych – udzielenie odpowiedzi. Diagnoza psychospołeczna. Podsumowanie – wynik. Na każdym z etapów uzyskujemy informacje o kandydacie, jak również dokonujemy swoistej oceny. Przedstawiona etapowa procedura może zakończyć się na dowolnym etapie, …

Czytaj dalej…

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna to ważny obszar oceny kandydatów do pracy. Umożliwia, bowiem pozyskanie informacji o kandydacie oraz uzyskanie osobistego wrażenia o nim. Wykorzystywana jest przez managerów, doradców personalnych, czy pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu rekrutacji. Niezależnie od tego, jakie inne metody są stosowane – testy osobowościowe, zadania problemowe, grupowe metody selekcji zawsze …

Czytaj dalej…

Etapy weryfikacji kandydatów

Etapy weryfikacji kandydatów na pracownika

Profesjonalnie przeprowadzona weryfikacja kandydatów, czyli selekcja potencjalnych pracowników jest kluczowym i najbardziej pracochłonnym etapem rekrutacji zewnętrznej. Od jej przeprowadzenia zależy znalezienie i wybór właściwego kandydata na dane stanowisko. Selekcja jest zbiorem działań, podczas których porównujemy cechy kandydata z wymogami danego stanowiska i innymi kandydatami. Rolą osób uczestniczących w procesie selekcji …

Czytaj dalej…

Typy rekrutacji

2 typy rekrutacjia

Ze względu na rodzaj poszukiwanych pracowników możemy wyróżnić dwa typy rekrutacji: 1. Ogólną – dotyczy poszukiwania kandydatów na stanowiska operacyjne (personel związany bezpośrednio z produkcją)1. Procedury stosowane w tym celu są standardowe i nieskomplikowane. Firma w tym przypadku ma na celu dotarcie do jak najszerszej liczby potencjalnych kandydatów na pracowników.2 …

Czytaj dalej…

Rekrutacja zewnętrzna

Rekrutacja zewnętrzna.

Rekrutacja zewnętrzna – to drugie źródło naboru kandydatów. O pierwszym pisałem w artykule „Rekrutacja wewnętrzna” Rekrutacja zewnętrzna to proces pozyskiwania przyszłych pracowników z otoczenia zewnętrznego organizacji jest prowadzony w przypadku braku odpowiedniej jakości kandydatów na dane stanowiska wewnętrzne lub gdy liczba pracowników niezbędnych do realizacji nowych zadań jest zbyt mała. Polega ona …

Czytaj dalej…

Rekrutacja wewnętrzna

Rekrutacja wewnętrzna

Rekrutacja wewnętrzna, to pierwsze z dwóch głównych źródeł naboru kandydatów. Jej główną zaletą jest fakt, że pozwala kontynuować rozwój przedsiębiorstwa przy niezatrudnianiu nowych pracowników. Korzyści wynikające z tego typu rekrutacji dotyczą zarówno kwestii finansowych, jak i organizacyjnych. Pozyskanie pracowników na nowe stanowiska wewnątrz organizacji jest prawie zawsze tańsze, niż rekrutacja …

Czytaj dalej…

Źródła pozyskiwania kandydatów do pracy

Źródła pozyskiwania kandydatów do pracy

Ogłoszenia o pracę – to jedno z najbardziej znanych źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy i należy do najczęściej stosowanych metod. Ogłoszenia te powinny rozpoczynać się od sugestywnego nagłówka, pod którym znajdą się informacje uwzględniające: organizację, stanowisko pracy, kwalifikacje i doświadczenia dotyczące poszukiwanej osoby, oferowanej płacy i świadczeń, lokalizacja miejsca pracy, działań, …

Czytaj dalej…