Rekrutacja przez Internet

Rekrutacja przez internet

Internet umożliwia zamieszczanie ogłoszeń, dotyczących wolnych stanowisk pracy, przekazywanie informacji o danym stanowisku oraz o pracodawcy, jak również wymianę korespondencji pomiędzy pracodawcami, a kandydatami. Ci ostatni mogą nie tylko ubiegać się o stanowisko online, ale także wysyłać swoją kandydaturę w postaci CV do wielu portali internetowych i oczekiwać informacji od …

Czytaj dalej…

Analiza kandydatów do pracy

Analiza kandydatów do pracy

Wśród pracowników Działów Personalnych panuje opinia, że część kandydatów mija się z prawdą w swych życiorysach. Zamieszczone są w nich ogólnikowe dane o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, znajomości języków obcych. Wymóg posiadania referencji jest zabiegiem bardzo pożądanym z punktu widzenia interesów pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że w obowiązującym Kodeksie Pracy opinia …

Czytaj dalej…

3 etapy rekrutacji

3 etapy rekrutacji

Ogólnym celem procesu selekcji i rekrutacji powinno być zapewnienie, przy jak najmniejszych kosztach odpowiedniej liczby pracowników, zaspokajających potrzeby przedsiębiorstwa. Wyróżniamy trzy etapy rekrutacji selekcji: 1. Określenie wymagań Przygotowanie opisu stanowiska oraz właściwych specyfikacji, ustalanie zasad i warunków zatrudniania. Wymagania osobowe obejmują: Kompetencje – potencjał, jaki dana osoba musi wiedzieć i umieć, …

Czytaj dalej…

Rekrutacja i dobór personelu

Rekrutacja i dobór personelu

Rekrutacja jest procesem, podczas którego poszukuje się, dobiera i wybiera kandydatów na poszczególne stanowiska pracy. Zarówno na takie, które już istnieją, jak i te, które mają zostać utworzone. Rekrutacja jest jednym z zasadniczych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Może stanowić podstawę tworzenia nowej jakości potencjału społecznego korporacji poprzez przyciągnięcie do …

Czytaj dalej…

Headhunting – szansa czy zagrożenie

Headhunting – szansa czy zagrożenie

Czym jest headhunting w oczach pracownika….? W dzisiejszym świecie coraz częściej pracownicy stawiają na rozwój osobisty, spełnienie zawodowe, awans… . Jedną z możliwości rozwoju osobistego jest headhunting. Ta nadal nowoczesna tendencja w Polsce widziana jest przez pracownika w dwojaki sposób. Z jednej strony „pracownik – perła” obawia się zmiany pracy, …

Czytaj dalej…